Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Duy Trinh

Đồng chí Hoàng Duy Trinh sinh ngày 15/7/1910, trong một gia đình nông dân ở xã Nghi Thọ (nay là xã Phúc Thọ), huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, sinh ra và lớn lên ở một vùng quê có truyền thống yêu nước, đồng chí Nguyễn Duy Trinh sớm giác ngộ cách mạng. Năm 17 tuổi đồng chí đã tham gia phong trào đấu tranh chống ách thống trị của đế quốc và phong kiến; năm 1928, tham gia Đảng Tân Việt, hoạt động tại Sài Gòn, bị thực dân pháp bắt, kết án 18 tháng tù...

Nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Duy Trinh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh xin đang tải định hướng Đề cương tuyên truyền TẠI ĐÂY;

Tác giả: 
Nguồn:  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy