Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Hữu Thọ (10/7/1910- 10/7/2020)

Ngày 24/6/2020 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số Số 1591-CV/BTGTU về việc Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Hữu Thọ (10/7/1910- 10/7/2020).

Tuyên truyền về cuộc đời, hoạt động cách mạng và công lao, cống hiến to lớn của đồng chí Nguyễn Hữu Thọ với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; từ một trí thức yêu nước trở thành một chiến sĩ cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo có uy tín lớn, có nhiều đóng góp trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tuyên truyền phẩm chất đạo đức cao đẹp của đồng chí Nguyễn Hữu Thọ - một con người trung, hiếu, tiêu biểu cho phẩm chất đạo đức của người cộng sản, sống có tình, có nghĩa; cổ vũ việc học tập và noi theo tấm gương của người trí thức cách mạng lớn, một nhà lãnh đạo suốt đời phục sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn xin đăng tải nội dung Đề cương tuyên truyền TẠI ĐÂY:

Tác giả: 
Nguồn:  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy