Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Rèn luyện tư cách người cán bộ Mặt trận theo tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết

MTTQ Việt Nam tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đó là sứ mệnh lịch sử vẻ vang và đầy khó khăn, thử thách của người làm công tác Mặt trận. Trải qua gần 89 năm, MTTQ Việt Nam vẫn là ngôi nhà chung của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói “Chính sách Mặt trận là một chính sách rất quan trọng. Công tác Mặt trận là một công tác rất quan trọng trong toàn bộ công tác cách mạng...” và hoạt động Mặt trận luôn phải thể hiện nguyên tắc "Trên vì nước, dưới vì nhà, một là ích nước, hai là lợi dân". Đồng thời, Người cũng coi công tác cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Nói tới cán bộ Mặt trận là nói tới người đi “xây dựng” khối đoàn kết, là hạt nhân đoàn kết. Đối với cán bộ Mặt trận, lòng yêu nước không dừng lại ở thứ tình cảm chung chung, mà nó thường đuợc biểu hiện cụ thể qua ý thức trách nhiệm cao với công việc, nhất là những công việc chung có tính xã hội, ý thức vươn tới những mục đích cao đẹp vì cả cộng đồng, vì dân, vì nước.

 
                                                 Ảnh tư liệu  

Thời gian qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã rất quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt, cán bộ chuyên trách nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ Mặt trận trong thời kỳ mới. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Kạn đã hướng dẫn Mặt trận các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt, học tập, tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết TW 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần đổi mới công tác tổ chức, cán bộ và phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam, cụ thể hoá 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ theo Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) trong hệ thống Mặt trận theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và dễ kiểm tra, đánh giá;

Triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới công tác thông tin tuyên truyền trong hệ thống MTTQ Việt Nam”, MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh đã phối hợp với các tổ chức thành viên tăng cường xây dựng, củng cố lực lượng tuyên truyền viên, nhóm nòng cốt nắm vững chính sách Mặt trận của Đảng và Nhà nước, nắm tình hình tư tưởng quần chúng; tuyên truyền, vận động, tổ chức tập hợp quần chúng, đấu tranh với những hành vi, biểu hiện lợi dụng dân chủ, tôn giáo, quyền lợi của nhân dân hòng phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bắc Kạn triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền thông qua chuyên mục “Đại đoàn kết toàn dân tộc”; vận hành hiệu quả “Trang thông tin điện tử” Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn nhằm đa dạng kênh thông tin, tuyên truyền.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đặc biệt quan tâm, hướng dẫn Mặt trận các cấp phát huy vai trò cán bộ Mặt trận cơ sở, người tiêu biểu, người có uy tín trong việc tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Đây là những người có uy tín, am hiểu pháp luật, kỹ năng tuyên truyền, là những người gần dân, có uy tín với dân nhất, là người giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở, xây dựng cộng đồng gắn bó, đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng phát triển. Nhiều cán bộ Mặt trận cơ sở rất kiên trì, khéo léo vận động, lắng nghe và chia sẻ tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, xây dựng phong trào tự quản trong cộng đồng, tạo sự đồng thuận trong việc xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ các cấp tập trung vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ cứu trợ nhằm hỗ trợ người nghèo về nhà ở, sản xuất và hỗ trợ Nhân dân khắc phục cuộc sống sau ảnh hưởng của thiên tai, hỏa hoạn. Trong 5 năm (từ 2014 - 2019), Quỹ "Vì người nghèo" các cấp đã vận động được gần 13 tỷ đồng, phối hợp với các tổ chức thành viên hỗ trợ xây dựng và sửa chữa được 729 ngôi nhà cho hộ nghèo với tổng trị giá trên 16 tỷ đồng; Quỹ cứu trợ vận động được trên 12 tỷ đồng, hỗ trợ cho 239 hộ gia đình trong tỉnh bị thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn, hỗ trợ làm 50 ngôi nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách có nhà ở bị hư hỏng, đổ sập do thiên tai gây ra, hỗ trợ nhân dân các tỉnh bạn góp phần khắc phục hậu quả sau thiên tai, phát huy tinh thần tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách”.

Triển khai Đề án “Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác dân tộc, công tác tôn giáo”, cán bộ Mặt trận các cấp thường xuyên giữ mối liên hệ với các chức sắc, chức việc, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số. Đặc biệt ở những địa phương vùng sâu, vùng xa, nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, thì các trưởng thôn, trưởng bản, người có uy tín tiêu biểu trong cộng đồng tích cực phát huy tiếng nói của mình, thực hiện tuyên truyền, vận động bà con sống và làm việc theo pháp luật, tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Mặt trận các cấp đã phối hợp tổ chức tôn giáo tuyên truyền về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trong đồng bào các tôn giáo; phối hợp với các ngành tổ chức hoạt động tuyên truyền hướng về các ngày lễ trọng của các dân tộc, các tôn giáo,… phù hợp với tín ngưỡng và phong tục tập quán địa phương và đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, tổ chức nhiều đoàn thăm hỏi, chúc mừng các chức sắc, tín đồ các tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số nhằm động viên và khuyến khích vai trò trong việc xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, “sống tốt đời, đẹp đạo”.

Bên cạnh đó, MTTQ tỉnh Bắc Kạn đã triển khai thực hiện việc phân công mỗi cán bộ Mặt trận các cấp giúp đỡ cán bộ Mặt trận cấp cơ sở nhằm nâng cao kỹ năng tuyên truyền vận động và quá trình thực hiện công tác. MTTQ Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư tiếp tục triển khai hoạt động thanh tra nhân dân và giám sát đầu tư của cộng đồng ở các khu dân cư; giám sát cán bộ, công chức, đảng viên hiện đang sinh sống và đang công tác trên địa bàn tỉnh; tổ chức tiếp công dân đúng quy định, tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và chuyển các cơ quan thẩm quyền giải quyết.

Năm 2019 là năm diễn ra sự kiện quan trọng của hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp, là năm tổng kết chương trình hành động do Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2014 - 2019 đề ra. Hiện nay trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành Đại hội MTTQ cấp xã, cấp huyện và chuẩn bị cho Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX. Vào thời điểm quan trọng này lại càng cần phải thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác Mặt trận, tư tưởng đại đoàn kết. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đang gấp rút hoàn thành mọi điều kiện tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Thời gian tới, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp xã, cấp huyện tập trung triển khai Chương trình phối hợp và hành động của Ủy ban MTTQ gắn với mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp tiếp tục chú trọng công tác cán bộ Mặt trận qua việc tổ chức cho cán bộ Mặt trận các cấp đăng ký thực hiện các tiêu chí “Rèn luyện tư cách người cán bộ Mặt trận” gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, là tiêu chí đánh giá kết quả thi đua hằng năm của các cá nhân và Mặt trận các cấp. Thường xuyên chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ MTTQ các cấp, nhất là người đứng đầu. Đồng thời thường xuyên làm tốt công tác gặp mặt, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng cách làm mới, sáng tạo hiệu quả của những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc ở cộng đồng dân cư; tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh ngày càng bền chặt. Quan tâm đến công tác bồi dưỡng, đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ có tâm, có tầm nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong tình hình mới, cụ thể: cán bộ Mặt trận phải luôn hiểu sâu và nắm chắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, phải có hiểu biết rộng về nhiều lĩnh vực và chuyên sâu một số lĩnh vực chuyên môn, giúp cho cán bộ Mặt trận có khả năng tiếp xúc và làm việc được với nhiều đối tượng, tầng lớp nhân dân; phải có tri thức và am hiểu về các tổ chức thành viên, nắm vững quy chế về phối hợp và thống nhất hành động Mặt trận giữa các tổ chức thành viên; có năng lực vận động, trao đổi, thuyết phục quần chúng..Đồng thời, rà soát, sắp xếp bộ máy tổ chức, cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng đảm bảo tinh gọn, hiệu lực hiệu quả.

Tiếp tục tuyên truyền phát huy tinh thần đoàn kết toàn dân lồng ghép triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, các phong trào, cuộc vận động do Mặt trận phát động như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Phong trào “Đoàn kết sáng tạo nâng cao năng suất lao động, hội nhập quốc tế”.. Tiếp tục làm tốt hơn vai trò tập hợp, lắng nghe ý kiến nhân dân, đi sâu, đi sát nắm bắt tình hình để kịp thời phản ánh với các cơ quan Đảng và Nhà nước ở Trung ương cũng như các địa phương. Đồng thời khích lệ, động viên từng hộ gia đình, dòng họ, khu dân cư tăng cường phát huy tình làng, nghĩa xóm, gắn kết các lực lượng với nhân dân trên địa bàn. Mỗi cán bộ Mặt trận cơ sở và Trưởng ban công tác Mặt trận ở khu dân cư phải là một nhân tố tiêu biểu tích cực nhất trong xây dựng phong trào và củng cố khối đoàn kết trên địa bàn dân cư. Tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về công tác xây dựng Đảng, đội ngũ cán bộ Mặt trận ở cơ sở tiếp tục tiên phong trong việc vận động nhân dân thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở với phương châm: dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra; tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, đảng viên, nhất là ở cơ sở; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện hiệu quả nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, trong đó chú trọng, ưu tiên triển khai giám sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân, góp phần công khai minh bạch các vấn đề liên quan đến công tác điều hành phát triển kinh tế xã hội của Đảng, Nhà nước.

Với vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam hiện nay, các cấp ủy đảng cần tiếp tục quan tâm hơn nữa công tác quy hoạch tạo nguồn đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận theo hướng ổn định lâu dài; phân bổ biên chế phù hợp; đồng thời quan tâm hơn đến chế độ chính sách, công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ Mặt trận, chỉ đạo góp phần nâng cao vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng đề ra.

Tác giả:  Ma Nhật Hoài
Nguồn:  Phó chủ tịch ủy ban MTTQ tỉnh