Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ngày 17/7/2020 HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 16/2020-NQ-HĐND về Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Kạn đăng tải nội dung Nghị quyết số 16 chi tiết TẠI ĐÂY;

Tác giả: 
Nguồn:  HĐND tỉnh