Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phối hợp triển khai thi hành các Luật được Quốc hội khóa VIV thông qua tại kỳ họp thứ 7

Ngày 12 tháng 8 năm 2019, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn đã ban hành công văn về việc phối hợp triển khai các Luật đã được Quốc hội khóa VIV thông qua tại kỳ họp thứ 7.

Nội dung chi tiết các Luật xem TẠI ĐÂY;

 
                7 Luật mới được thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV (Ảnh minh họa)  
Tác giả:  Ban Dân chủ Pháp luật và Tôn giáo
Nguồn: