Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phát động xây dựng mô hình điểm “Khu dân cư bảo đảm trật tự an toàn giao thông”

Sáng 26/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Chợ Mới tổ chức Lễ phát động xây dựng mô hình điểm “Khu dân cư bảo đảm trật tự an toàn giao thông” tại thôn Đèo Vai II, xã Quảng Chu. 

Thông qua việc xây dựng các mô hình điểm “Khu dân cư bảo đảm trật tự an toàn giao thông” tại xã Quảng Chu sẽ trở thành phong trào được nhân rộng tại huyện Chợ Mới, giúp bà con thay đổi nhận thức và hành vi ứng xử văn hóa theo hướng tích cực thực hiện đảm bảo an toàn giao thông, góp phần phát triển bền vững của cộng đồng dân cư với phương châm vì lợi ích của dân, thực hiện bằng sức dân và do dân tự quản, gắn tiêu chí văn hóa giao thông với việc xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa.

 
        Các hộ dân ký cam kết gia đình đảm bảo trật tự an toàn giao thông  

Tại lễ phát động, người dân được đại diện Công an tỉnh tuyên truyền những quy định về Luật giao thông, tình hình tại nạn giao thông trên địa bàn trong thời gian qua, phân tích những nguyên nhân cơ bản dẫn đến tai nạn giao thông như phóng nhanh, vượt ẩu, lấn chiếm lòng lề đường, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, điều khiển phương tiện giao thông khi sử dụng bia, rượu và nêu ra một số biện pháp nhằm hạn chế tai nạn giao thông…Vận động nhân dân tham gia bảo vệ các công trình giao thông, hành lang giao thông và hành lang an toàn giao thông, bảo vệ đường, cầu, đèn tín hiệu, cọc tiêu, biển báo hiệu, dải phân cách. Cũng tại Lễ phát động Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức cho các hộ dân ký cam kết gia đình đảm bảo trật tự an toàn giao thông./.


Tác giả:  Ban Phong trào và Tuyên giáo
Nguồn:  MTTQ tỉnh