Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết số 22/NQ-HĐND

Ngày 22 tháng 8 năm 2019, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 22NQ-HĐND về việc bổ sung thăm dò khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2013 - 2020. Chi tiết nội dung Nghị quyết xem TẠI ĐÂY;

Tác giả: 
Nguồn:  HĐND tỉnh