Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết số 21

Ngày 26 tháng 8 năm 2019, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 21/NQ-HĐND về việc sát nhập thôn, tổ dân phố, tiểu khu; ghép cụm dân cư giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và đổi tên tổ dân phố thuộc phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn. Nội dung Nghị quyết xem chi tiết TẠI ĐÂY;

Tác giả: 
Nguồn:  HĐND tỉnh