Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết số 20

 Tại kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường) ngày 26/8/2019, HĐND tỉnh đã biểu quyết Nghị quyết thông qua Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Nghị quyết được ban hành nhằm thực hiện mục tiêu cơ bản sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt chuẩn dưới 50% cả 2 tiêu chí diện tích và dân số theo quy định, mang lại sự thống nhất trong quản lý nhà nước để phát triển kinh tế xã hội địa phương. Theo đó thực hiện sắp xếp 22 đơn vị hành chính cấp xã và 08 xã liên quan để thành lập mới 16 đơn vị hành chính cấp xã thuộc 06 huyện. Sau khi thực hiện sắp xếp, tỉnh Bắc Kạn còn 108 đơn vị hành chính cấp xã. Nội dung Nghị quyết xem chi tiết TẠI ĐÂY;

 
                            Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết  
Tác giả: 
Nguồn:  HĐND tỉnh