Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Họp Tiểu ban tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII

Chiều 10/7, Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 họp đánh giá tiến độ triển khai tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Hoàng Duy Chinh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh chủ trì cuộc họp.

 
             Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh phát biểu tại cuộc họp.  

Theo báo cáo tại cuộc họp, Tiểu ban đã thống nhất hướng dẫn nội dung khẩu hiệu tuyên truyền; định hướng nội dung trọng tâm cần tập trung tuyên truyền. Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên kịp thời thông tin, tuyên truyền đến cán bộ, hội viên, đoàn viên về công tác đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia dự thảo văn kiện trình đại hội Đảng; tích cực hưởng ứng, triển khai thực hiện 270 công trình cấp tỉnh chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh. Tỉnh duy trì 28 điểm wifi công cộng đáp ứng nhu cầu truy cập internet của Nhân dân. Các cơ quan báo chí trong tỉnh đã tập trung tuyên truyền theo định hướng với nhiều hình thức, nội dung phong phú…

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh vẫn còn những hạn chế cần khắc phục như: Một số cấp ủy, địa phương chưa phối hợp triển khai mạnh mẽ, sâu rộng các phong trào thi đua, tuyên truyền gương người tốt, việc tốt còn ít. Panô áp phích, khẩu hiệu tại một số tuyến đường đã cũ, thiếu, hỏng không còn phù hợp chưa được khắc phục kịp thời do kinh phí hạn hẹp…

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Hoàng Duy Chinh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh yêu cầu các đơn vị trong tiểu ban tuyên truyền đại hội tỉnh cần phối hợp chỉ đạo thực hiện các nội dung công việc chủ động hơn trong thời gian tới. Tiếp tục tập trung tuyên truyền cho công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ cấp huyện. Quá trình tuyên truyền cần tập trung vào các hoạt động, phần việc chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp. Các thành viên tiểu ban cần tham mưu, kiểm soát tốt nội dung tuyên truyền; tích cực vận động nhân dân, cơ quan đơn vị và Nhân dân treo cờ, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

 


Tác giả:  Việt Bắc
Nguồn: