Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Họp báo tuyên truyền Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Sáng 02/7, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh tổ chức Họp báo tuyên truyền Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

 
 Đồng chí Ma Từ Đông Điền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại buổi họp báo.  

Tại buổi họp báo, các đại biểu, phóng viên được thông tin về kế hoạch tổ chức Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ VI; dự thảo báo cáo tóm tắt nhiệm vụ, mục tiêu tổng quát của Đại hội; kết quả tổ chức Đại hội MTTQ các cấp.Tham dự họp báo có đại diện lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, các tổ chức đoàn thể của tỉnh và các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 được tổ chức tại Hội trường các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh uỷ từ ngày 11/7 đến 12/7/2019. Dự Đại hội có 300 đại biểu, gồm 61 đại biểu mời và 239 đại biểu chính thức, đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn lần thứ VI có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn lần thứ V, nhiệm kỳ 2014 - 2019, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và chương trình thống nhất hành động của MTTQ tỉnh trong nhiệm kỳ mới nhằm góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh theo Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ XI của Đảng bộ tỉnh; tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX; sửa đổi Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn khóa VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024; cử đoàn Đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX.

Mục tiêu tổng quát của Đại hội, đó là tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ các cấp trong tỉnh; đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp để xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường đồng thuận xã hội. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, huy động sức mạnh đoàn kết toàn dân triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động. Thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; phát huy dân chủ, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Không ngừng xây dựng và củng cố về tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng Bắc Kạn phát triển bền vững.

Các đại biểu và phóng viên tham gia một số ý kiến về công tác chuẩn bị, công tác tuyên truyền cho Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn lần thứ VI.

Phát biểu tại buổi họp báo, đồng chí Ma Từ Đông Điền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh mong muốn các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tiếp tục tuyên truyền về vai trò của MTTQ Việt Nam trong tình hình mới; tuyên truyền đối ngoại về chủ trương, chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, chính sách dân tộc, tôn giáo; kết quả triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong nhiệm kỳ mới; kết quả triển khai công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; kết quả Đại hội và Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Bắc Kạn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024… đến các tầng lớp nhân dân trong thời gian trước, trong và sau khi diễn ra đại hội./.

Tác giả:  Tin & ảnh Việt Bắc - Thục Thiền
Nguồn:  MTTQ