Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị trực tuyến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Sáng 09/9, Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ công tác mặt trận đến cuối năm 2019. Dự tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn có đồng chí Ma Từ Đông Điển, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Bắc Kạn.

 
               Đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn  

Phát biểu chỉ đạo nhiệm vụ công tác mặt trận từ nay đến hết năm 2019, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam yêu cầu MTTQ các cấp cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Cổ vũ, động viên nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần. Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội. Đặc biệt đối với công tác tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2014 – 2019, các đại biểu tham dự cần đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, tích cực tham gia thảo luận, xây dựng các văn kiện, quyết định các nội dung vì sự thành công của Đại hội.

 Tại hội nghị, các đại biểu đã nêu một số kiến nghị đối với hoạt động của MTTQ từ nay đến cuối năm như: Tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, ngành, UBND các địa phương trong việc quan tâm tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đề nghị Trung ương phát động các phong trào thi đua, các cuộc thi chào mừng 90 năm ngày thành lập MTTQ Việt Nam vào năm 2020. Các địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”. Quá trình tham dự Đại hội MTTQ Việt Nam cần có đầu mối chỉ đạo cho các đoàn Đại biểu về dự khi gặp những vấn đề phát sinh...

Hội nghị lần này cũng tổ chức khai trương hệ thống truyền hình trực tuyến MTTQ Việt Nam. Hệ thống nhằm phục vụ cho việc tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tập huấn, nắm tình hình nhân dân... Đồng thời có hướng dẫn việc quản lý hệ thống hội nghị trực tuyến với mục tiêu tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao năng lực quản lý, điều hành của cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp. Qua đó nâng cao hiệu quả công tác mặt trận, đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Tác giả:  Ban Phong trào & Tuyên giáo
Nguồn:  MTTQ tỉnh