Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị lấy ý kiến góp ý và phản biện đối với dự thảo Đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Kạn

Sáng 9/8. Uỷ ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý và phản biện đối với dự thảo Đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Kạn. Dự Hội nghị có lãnh đạo các tổ chức thành viên, hội đồng tư vấn của Uỷ ban MTTQ tỉnh.

 
 Đồng chí Lý Quang Vịnh, Ủy viên BTV tỉnh ủy, chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị  

 Đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Kạn đến năm 2035 với mục tiêu quy hoạch chiến lược cấp quốc gia, quy hoạch vùng trung du miền núi Bắc Bộ, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bắc Kạn; Khai thác hiệu quả mối quan hệ nội ngoại vùng, các thế mạnh về nông lâm nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, du lịch, văn hoá... nhằm tạo lập môi trường sống tốt, đáp ứng các nhu cầu vật chất, tinh thần của nhân dân, đảm bảo phát triển hài hoà và bền vững giữa đô thị và nông thôn; Đề xuất phân bố không gian xây dựng công nghiệp, du lịch, hệ thống hạ tầng xã hội, và các điểm dân cư nông thôn, khu công nghiệp… trong đó xác định các vùng động lực phát triển kinh tế, xã hội, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội theo hướng cân bằng và bền vững…

Sau khi nghe Sở xây dựng trình bày tóm tắt Đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, lãnh đạo các tổ chức thành viên đã nêu ra một số ý kiến như: Một vài số liệu thống kê trong Đồ án chưa chính xác với số liệu thực tế hiện nay, đơn vị chuyên môn cần cập nhật số liệu, thông tin mới nhất; Cần đồng nhất số liệu giữa các phần, các mục trong Đồ án; Xem xét lại một số nhận định về tình hình kinh tế, xã hội, tiềm năng của các tiểu vùng trên địa bàn tỉnh. Một số định hướng cho các tiểu vùng chưa phù hợp; Việc lên kế hoạch xây mới các trung tâm thương mại, siêu thị nên thay thế bằng việc nâng cấp các hệ thống chợ hiện có; Nhìn chung hệ thống đô thị hiện nay chưa hoàn chỉnh, còn nhiều tiêu chí chưa đạt, khả năng nâng cấp đô thị là rất khó khăn, vì vậy cần rà soát và có kế hoạch xây dựng Thành phố, Thị trấn hiện tại đạt tiêu chuẩn theo quy định…

Những ý kiến thảo luận đưa ra tại Hội nghị được Sở xây dựng tiếp thu để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện Đồ án, nhằm đáp ứng mục tiêu đề ra.

Tác giả:  Thục Thiền
Nguồn:  MTTQ