Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị giao ban công tác Mặt trận quý III

Sáng 28/9/2017, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn tổ chức hội nghị giao ban công tác Mặt trận quý III năm2017 giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn và đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố. Đồng chí Lý Quang Vịnh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQtỉnh chủ trì hội nghị.

 

 Đồng chí Lý Quang Vịnh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban

                                                  MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị.

 

Hội nghị đã tổng kết việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa VIII) “Về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” trong hệ thống MTTQ các cấp tỉnh Bắc Kạn và tập trung đánh giá kết quả công tác Mặt trận quý III, thảo luận đề ra phương hướng nhiệm vụ quý IV, bàn giải pháp khắc phục khó khăn, tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện nhằm nâng cao chất lượng và kết quả hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp năm 2017.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Lý Quang Vịnh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn quán triệt các nhiệm vụ trọng tâm Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh tổ chức triển khai thực hiện trong quý IV: Tập trung triển khai tổ chức vận động, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” các cấp nhân tháng cao điểm “Vì người nghèo” (17/10 – 18/11/2017); hướng dẫn tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư” đảm bảo trang trọng, tập trung tổ chức các hoạt động thiết thực hướng về người nghèo, các gia đình chính sách và tổ chức phần hội tiết kiệm, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc ở khu dân cư; quan tâm và chú trọng công tác nhân sự chuẩn bị Đại hội MTTQ cấp xã trong năm 2018; tiếp tục phát huy vai trò các tổ chức thành viên của Mặt trận, người có uy tín trong cộng đồng khu dân cư; tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển hợp tác xã kiểu mới và đôn đốc thực hiện một số tiêu chí trong chương trình xây dựng Nông thôn mới tại 6 xã điểm về đích trong năm 2017; công tác dân tộc và tôn giáo; công tác giám sát và phản biện xã hội, đồng thời quan tâm tiếp tục phát huy hiệu quả từ việc xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản ở khu dân cư./. 

Tác giả:  Thu Dịu
Nguồn:  MTTQ tỉnh