Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn lần thứ VI nhiệm kỳ 2019-2024 vinh dự được đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đến dự và phát biểu chỉ đạo. Báo Bắc Kạn trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Trần Thanh Mẫn:

 
                   Đồng chí Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo Đại hội  

- Kính thưa đồng chí Nguyễn Văn Du, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Kạn,

- Kính thưa quý Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang,Kính thưa Đoàn chủ tịch Đại hội,

- Thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội, Uỷ ban MTTQ, các sở, ban, ngành của tỉnh Bắc Kạn, và đại diện MTTQ tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Cao Bằng.

- Kính thưa các cụ, các vị, các đồng chí và toàn thể đại biểu dự đại hội!

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang ra sức thi đua kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ 12 của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 11; hôm nay tôi rất vui mừng, phấn khởi về dự Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Bắc Kạn lần thứ 6, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Thay mặt Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tôi xin gửi đến các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của tỉnh, các vị đại biểu, khách quý về dự đại hội lời chúc sức khỏe và lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Tôi cũng xin gửi tới toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, các vị chức sắc tôn giáo, già làng, trưởng bản, các thế hệ cán bộ Mặt trận và 1.421 Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư của tỉnh Bắc Kạn lời thăm hỏi thân thiết của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Kính thưa các cụ, các vị, các đồng chí!

Bắc Kạn là tỉnh giàu tiềm năng du lịch bởi sự phong phú của tài nguyên, khoáng sản và nền văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc miền núi đông bắc Việt Nam. Những năm qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song với sự nỗ lực, phấn đấu của toàn thể nhân dân, cùng sự lãnh đạo, quản lý, điều hành năng động, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền và các ngành, các cấp; tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Kạn đã có chuyển biến tích cực. Tổng giá trị gia tăng GRDP trên địa bàn năm 2018 đạt 6.596,7 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 6,2%, thu nội địa hơn 606 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 30 triệu đồng. Chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, đến nay toàn tỉnh có 15 xã đạt chuẩn và được công nhận xã nông thôn mới, chiếm 13,6%.Tỷ lệ hộ nghèo giảm 2 - 2,5%/năm, trong đó các huyện nghèo 30a giảm 3 - 3,5%. GRDP 6 tháng đầu năm 2019 tăng cao hơn cùng kỳ năm 2018 là 284 tỷ đồng. Công tác xây dựng đội ngũ cốt cán, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc được quan tâm, hiện nay hơn 82% đảng viên trong tỉnh là người dân tộc thiểu số; số cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số là 81,5 %; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; văn hóa - xã hội phát triển; công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội được chú trọng, hệ thống chính trị trong tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đóng góp vào những thành tích chung của tỉnh nhà là có sự đồng hành, nỗ lực của MTTQ các cấp tỉnh Bắc Kạn. Nhiệm kỳ qua, MTTQ tỉnh đã tập trung triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua phù hợp với đồng bào. Trong 5 năm qua, tuy tỉnh còn nhiều khó khăn nhưng MTTQ tỉnh đã vận động ủng hộ Quỹ vì người nghèo được gần 13 tỷ đồng; xây mới gần 700 nhà đại đoàn kết; Quỹ cứu trợ được hơn 7 tỷ đồng; nhân dân tự nguyện hiến hơn 180 ngàn m2 đất để xây dựng nông thôn mới. Duy trì và phát huy 113 khu dân cư “3 không”; 50 tổ tự quản môi trường; 142 khu dân cư bảo đảm an toàn giao thông; hơn 1.300 mô hình khu dân cư bảo vệ an ninh Tổ quốc; 1.328 hòm thư tố giác; giám sát hơn 5 ngàn cuộc; hơn 7 ngàn tổ hoà giải với hơn 1.400 hoà giải viên là cán bộ Mặt trận, hoà giải hơn 4 ngàn cuộc, hoà giải thành công 3.442 cuộc và còn nhiều kết quả nổi bật khác đã nêu trong báo cáo và qua các bài tham luận tại đại hội.

Với những thành tích nổi bật trong nhiệm kỳ qua MTTQ các cấp tỉnh Bắc Kạn được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và tỉnh Bắc Kạn khen thưởng, động viên Nhiều tập thể và các nhân. Thay mặt Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tôi nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận về những thành tích nổi bật đó. Nhân dịp này, tôi xin chân thành cám ơn Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng các ngành, các cấp của tỉnh Bắc Kạn đã hết sức quan tâm chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận các cấp, Ban công tác Mặt trận ở các thôn, bản của tỉnh hoạt động ngày càng hiệu quả hơn.

 
                   Đồng chí Trần Thanh Mẫn tặng Đại hội bức tranh Bác Hồ, Bác Tôn.  

Kết quả đạt được là rất đáng ghi nhận, tuy nhiên Bắc Kạn vẫn còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức: quy mô nền kinh tế của tỉnh còn nhỏ, một số tiềm năng chưa được khai thác có hiệu quả, kêu gọi các dự án đầu tư còn thấp; kết quả xây dựng nông thôn mới chưa đạt như kỳ vọng, một số hộ nghèo chưa có sự cố gắng để thoát nghèo; hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã còn thấp, chỉ có 29% hoạt động có hiệu quả; tình trạng vi phạm pháp luật trong khai thác tài nguyên, khoáng sản còn xảy ra; bảo đảm an toàn thực phẩm ở một số nơi còn hạn chế; thiên tai gây ảnh hưởng không nhỏ đến hạ tầng kinh tế, xã hội và đời sống của nhân dân; tình hình phạm tội hình sự còn diễn biến phức tạp; một số vụ việc khiếu kiện chưa được giải quyết dứt điểm.Kính thưa các cụ, các vị, các đồng chí!

Đối với công tác Mặt trận, đúng như trong báo cáo đã nêu, còn những hạn chế về công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp xây dựng khối đoàn kết các dân tộc hiệu quả chưa cao. Việc nắm bắt tình hình, giải quyết những bức xúc trong các tầng lớp nhân dân có nơi, có việc chưa kịp thời. Triển khai thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động hiệu quả chưa cao. Giám sát, phản biện xã hội một số nơi còn lúng túng. Năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận còn phải cố gắng nhiều. Chưa phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của các vị Ủy viên Ủy ban, Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp.

Tôi cơ bản thống nhất với nội dung Chương trình hành động đề ra trong nhiệm kỳ tới, tuy nhiên khi triển khai cần làm rõ nhiệm vụ trọng tâm của từng năm trên cơ sở những yêu cầu cấp thiết của từng địa bàn; phát huy thế mạnh về con người, đất đai, văn hóa của đồng bào để phát triển. Tại đại hội này, tôi xin nêu một số nội dung cơ bản để MTTQ các cấp trong tỉnh cần quan tâm thực hiện tốt trong nhiệm kỳ tới như sau:

1. Mặt trận các cấp trong tỉnh tiếp tục chú trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các chính sách đối với đồng bào dân tộc. Có các hình thức tuyên truyền phù hợp với đồng bào từng dân tộc để mọi thôn bản, gia đình được phổ biến pháp luật, có thêm kiến thức trong sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, phong phú. Tổ chức tốt Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc hằng năm chính là góp phần thực hiện nội dung đó.

2. Đói nghèo, lạc hậu là nguyên nhân dẫn đến nhiều vấn đề xã hội phức tạp, vì vậy thông qua các cuộc vận động, phong trào thi đua, Mặt trận động viên nhân dân phát triển kinh tế, phát triển du lịch, giảm nhanh hơn nữa tỷ lệ hộ nghèo (năm 2018 đã có gần 500.000 lượt khách du lịch về tỉnh). Đảm bảo mọi người dân đều được hưởng thành quả của phát triển và không để ai bị bỏ lại phía sau, nhất là đồng bào vùng cao, người dân tộc thiểu số. Triển khai sâu rộng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” để phòng ngừa, ngăn chặn các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là tình hình ma túy đang diễn biến rất phức tạp hiện nay.

3. Thực hiện hiệu quả hơn công tác giám sát, phản biện xã hội, chú trọng giám sát, phản biện việc xây dựng, thực hiện các chính sách đối với đồng bào dân tộc; nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng, Tổ hòa giải cơ sở để giảm thiểu mâu thuẫn, tranh chấp từ cơ sở. Thực hiện Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2018 - 2020. Triển khai quyết liệt hơn Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

4. Hết sức quan tâm công tác dân tộc, tôn giáo; thường xuyên chăm lo đối với già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng; cảnh giác có giải pháp phòng ngừa với các thủ đoạn thù địch, lợi dụng vấn đề “Dân tộc, tôn giáo” nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực tiễn của các tỉnh xung quanh tỉnh Bắc Kạn đã và đang có những bài học sâu sắc trong vấn đề này.

5. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách ở các cấp phải là những người có uy tín, trách nhiệm cao với công việc, với đồng bào và có khả năng vận động quần chúng. Bắc Kạn là một trong số ít tỉnh thực hiện mô hình Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đồng thời là Chủ tịch Mặt trận, cấp huyện cũng đã có 6/8 đồng chí Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Mặt trận; trong điều kiện biên chế có hạn, cần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn, Tổ tư vấn nhằm nâng cao năng lực tham mưu và tổ chức công việc.

Nhân dịp này, tôi cũng đề nghị các cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp, các ngành của tỉnh quan tâm hơn nữa đến xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận, có chính sách phù hợp để đội ngũ cán bộ Mặt trận chuyên trách và kiêm nhiệm đủ về số lượng và chất lượng, yên tâm công tác; thực hiện đầy đủ Luật MTTQ Việt Nam và các quy định, cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với Mặt trận, đảm bảo những điều kiện thuận lợi để Mặt trận các cấp trong tỉnh hoạt động đạt được kết quả, hiệu quả cao hơn nữa.

Kính thưa các cụ, các vị, các đồng chí!

          Ngày hôm qua đại hội đã tiến hành hiệp thương thống nhất các cụ, các vị, các đồng chí tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024 và Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ 6 đã cử Ban Thường trực, tôi xin chúc mừng các cụ, các vị và các đồng chí, mong các vị hoàn thành thật tốt nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin tưởng của đại hội. Tôi cũng xin chân thành cám ơn các cụ, các vị, các đồng chí vì điều kiện không tiếp tục tham gia tái cử nhiệm kỳ mới, xin ghi nhận công lao đóng góp của các cụ, các vị và các đồng chí.

Với niềm tin tưởng vào quyết tâm cao của các cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân các dân tộc của tỉnh Bắc Kạn, trên tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, MTTQ tỉnh Bắc Kạn sẽ tiếp tục góp phần tích cực xây dựng tỉnh ta phát triển nhanh, vững chắc hơn nữa; mỗi khu dân cư đều văn minh, sáng, xanh, sạch, đẹp; mọi người, mọi nhà đều yên vui, ấm no, hạnh phúc.

Chúc Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn lần thứ 6, nhiệm kỳ 2019 - 2024 thành công tốt đẹp.

          Kính chúc các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo qua các thời kỳ, các cụ, các vị, các đồng chí mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Xin chân thành cám ơn các cụ, các vị và các đồng chí!

Tác giả: 
Nguồn:  MTTQ tỉnh