Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Định hướng tuyên truyền tháng 7 năm 2019

Ngày 20 tháng 6 năm 2019, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 1136-CV/BTGTU về việc định hướng tuyên truyền sự kiện chính trị trong tháng 7 năm 2019.

Nội dung các sự kiện chính trị trong nước, quốc tế và của tỉnh xem và tải về TẠI ĐÂY;

 
                                                      Ảnh tư liệu  
Tác giả: 
Nguồn:  Ban Tuyên giáo tỉnh ủy