Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Định hướng tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo

Quá trình trưởng thành, phát triển và truyền thống vẻ vang của ngành Tuyên giáo trong 90 năm qua gắn với lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng và dân tộc; nêu bật những thành tựu và bài học kinh nghiệm qua 90 năm xây dựng và phát triển của Ngành. Khẳng định vị trí, vai trò, nhiệm vụ to lớn của ngành Tuyên giáo trong tiến trình cách mạng Việt Nam, đặc biệt là trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Nhằm phản ánh sự nỗ lực phấn đấu, tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy đảng và các thế hệ cán bộ tuyên giáo để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo, đáp ứng ngày một tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh; biểu dương, nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo; tôn vinh và tri ân công lao, cống hiến, đóng góp của các cấp, các ngành, các thế hệ cán bộ tuyên giáo qua các thời kỳ đối với công tác tuyên giáo của Đảng. BanThường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đăng tải Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống nghành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2020),

xem và tải về TẠI ĐÂY;

 

 


Tác giả: 
Nguồn:  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy