Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Định hướng tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV

Ngày 16/7/2020 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Công văn số1634-CV/BTGTU về Định hướng tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh xin đăng tải nội dung Đề cương kết quả TẠI ĐÂY;

Tác giả: 
Nguồn:  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy