Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Định hướng nộ dung tuyên truyền tháng 9 năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 131- KH/TU, ngày 10/01/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn về công tác tuyên giáo năm 2019, để góp phần ổn định tư tưởng tạo không khí phấn khởi trong xã hội và các tầng lớp nhân dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2019 trên địa bàn tỉnh. Trong tháng 9 năm 2019, Ban Thường trực ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị Mặt trận tổ quốc các cấp, tổ chức hội, đoàn thể tập trung tuyên truyền tốt các nội dung sau:  Xem chi tiết và tải về TẠI ĐÂY;

Tác giả:  Ban Tuyên giáo tỉnh ủy
Nguồn: