Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Nội chính và Đảng đoàn cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kan ký kết Quy chế phối hợp công tác trong lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Chiều ngày 26 tháng 9 năm 2017, tại hội trường Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Nội chính và Đảng đoàn cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kan tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác trong lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tham dự Lễ ký kết có đồng chí Lê Dược Trung, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính; đồng chí Lý Quang Vịnh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kan; các đồng chí lãnh đạo, trưởng, phó các Ban chuyên môn và Văn phòng thuộc 02 cơ quan. Sau khi thảo luận, các đồng chí tham dự hội nghị đã thống nhất toàn bộ nội dung tại dự thảo Quy chế.

 
 Đồng chí Lê Dược Trung và đồng chí Lý Quang Vịnh đại diện hai cơ quan tiến hành ký kết Quy chế phối hợp  

 Đồng chí Lê Dược Trung và đồng chí Lý Quang Vịnh đại diện hai cơ quan tiến hành ký kết Quy chế phối hợp, đồng thời thống nhất chỉ đạo khẩn trương triển khai thực hiện và cụ thể hóa nội dung đã được ký kết tại Quy chế phối hợp vào chương trình công tác của Ban Nội chính và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn./.

Tác giả:  Thu Dịu
Nguồn:  MTTQ tỉnh