Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ba Bể Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Công tác Mặt trận năm 2019

Sáng 06/8/2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ba Bể phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Công tác Mặt trận năm 2019 cho 70 cán bộ làm công tác Mặt trận cơ sở, bao gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn; Trưởng ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng và một số trưởng ban Công tác Mặt trận (Do MTTQ các xã, thị trấn lựa chọn).

 
                                           Toàn cảnh Hội nghị  

Hội nghị tập huấn nhằm quán triệt các chủ trương, đường lối đổi mới của Đảng trong Công tác Mặt trận hiện nay và bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận ở cơ sở. Qua đó, giúp đội ngũ cán bộ Mặt trận nắm chắc chủ trương, đường lối cảu Đảng đối với công tác Mặt trận, vai trò, nhiệm vụ Công tác Mặt trận và kỹ năng nghiệp vụ, chủ động vận dụng vào thực tiễn hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng Công tác Mặt trận trong thời gian tới.

Tại Hội nghị tập huấn, các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã báo cáo kết quả Đại hội MTTQ các cấp (xã, huyện, tỉnh); phổ biến vai trò, chức năng, nhiệm vụ của MTTQ các cấp; hướng dẫn triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xấy dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, công tác giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định số 217,218 của Bộ Chính trị, Quy định số 124 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, hướng dẫn thực hiện tiêu chí đánh giá hoạt động MTTQ cơ sở, hướng dẫn việc thực hiện quy chế hoạt động của Ban công tác Mặt trận và một số nội dung quan trọng khác.

Từ kết quả của Hội nghị, đồng chí Lý Đức Tuyền - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện mong muốn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn luôn chủ động, tích cực tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên, cơ quan liên quan nỗ lực triển khai thực hiện nhiệm vụ để công tác Mặt trận năm 2019 và những năm tiếp theo tiếp tục được nâng cao góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của địa phương.

Tác giả:  Lương Chiến
Nguồn:  MTTQ Ba Bể