Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Sau 10 năm xây dựng nông thôn mới, tỉnh Bắc Kạn đã đạt những bước tiến đáng ghi nhận. Đến nay, toàn tỉnh đã có 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân các xã còn lại đạt 10,83 tiêu chí, đạt mục tiêu Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015-2020).

Xem tiếp


Đến nay, tỉnh Bắc Kạn đã có 55/110 xã hoàn thành tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

Xem tiếp


Trong xây dựng nông thôn mới, nhiều công trình cần đến sự tình nguyện hiến đất của người dân. Thời gian qua, ở một số địa phương đã có không ít hộ dân chủ động, tự nguyện hiến đất, đóng góp tiền của, tài sản trên đất. Ông Hoàng Văn Học, thôn Bản Cào, xã Côn Minh (Na Rì) là tấm gương tiêu biểu như thế.

Xem tiếp


Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, thành phố Bắc Kạn đã tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư, phân công đội ngũ cán bộ bám địa bàn chỉ đạo sâu sát, kiểm tra, vận động nhân dân hưởng ứng tham gia thực hiện các tiêu chí nông thôn mới.

Xem tiếp


Trong xây dựng nông thôn mới, điều quan trọng nhất chính là tập hợp được sức mạnh của người dân, một khi lòng dân đã thuận thì việc gì cũng sẽ thành công.

Xem tiếp


Những ngày qua, đoàn thẩm định của tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện ở các địa phương cho thấy, phần lớn đều gặp khó khăn và chuyển biến chậm trong thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Xem tiếp


Chiều 14/5, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đã chủ trì cuộc họp tham vấn ý kiến vào dự thảo Nghị định công nhận gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa theo hướng đổi mới thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở xã, phường, thị trấn, khu dân cư.

Xem tiếp


Năm 2018, Bắc Kạn phấn đấu có thêm 08 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đó là các xã: Giáo Hiệu, Bộc Bố, huyện Pác Nặm; Hà Hiệu, huyện Ba Bể; Đông Viên, huyện Chợ Đồn; Bình Văn, huyện Chợ Mới; Vân Tùng, huyện Ngân Sơn; Tân Tiến, huyện Bạch Thông; Hảo Nghĩa, huyện Na Rỳ.

Xem tiếp


Cải thiện môi trường khu vực nông thôn trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và thực tế đã có những chuyển biến tốt. Tuy nhiên, cho đến nay toàn tỉnh mới chỉ có 3 xã hoàn thành tiêu chí này.

Xem tiếp


Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, bộ mặt làng quê của nhiều địa phương đã và đang khởi sắc từng ngày trên tất cả các mặt. Kết quả đó có phần đóng góp rất tích cực của người dân trong quá trình thực hiện chương trình này.

Xem tiếp

1234