Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Tết này những hộ nghèo ở huyện Ngân Sơn vừa được hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết có niềm vui nhân đôi, bởi họ được đón Tết trong ngôi nhà mới vững chắc, ấm áp nghĩa tình.

Xem tiếp


Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo được sự chuyển biến trong tư tưởng và hành động của cán b, đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương...

Xem tiếp


Đến nay, tỉnh Bắc Kạn đã có 55/110 xã hoàn thành tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

Xem tiếp


Trong xây dựng nông thôn mới, nhiều công trình cần đến sự tình nguyện hiến đất của người dân. Thời gian qua, ở một số địa phương đã có không ít hộ dân chủ động, tự nguyện hiến đất, đóng góp tiền của, tài sản trên đất. Ông Hoàng Văn Học, thôn Bản Cào, xã Côn Minh (Na Rì) là tấm gương tiêu biểu như thế.

Xem tiếp


Thực hiện công tác xóa đói, giảm nghèo, giúp người nghèo “an cư lạc nghiệp”, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động để tiếp sức cho người nghèo vượt qua khó khăn, ổn định đời sống.

Xem tiếp


Chiều 25/12, Uỷ ban MTTQ thành phố Bắc Kạn tổ chức trao 60 triệu đồng hỗ trợ 2 gia đình hộ nghèo làm nhà Đại đoàn kết tại phường Huyền Tụng.

Xem tiếp


Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, thành phố Bắc Kạn đã tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư, phân công đội ngũ cán bộ bám địa bàn chỉ đạo sâu sát, kiểm tra, vận động nhân dân hưởng ứng tham gia thực hiện các tiêu chí nông thôn mới.

Xem tiếp


Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao vấn đề con người. Tư tưởng về phát huy nhân tố con người được thể hiện một cách đa dạng, phong phú, trở thành tư tưởng xuyên suốt trong toàn bộ hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh. Thực tiễn cách mạng ở nước ta nói chung, quá trình đấu tranh giành và giữ vững độc lập, tự do của Tổ quốc nói riêng đã và đang phát huy nhân tố con người, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, tâm hồn và sức mạnh con người Việt Nam.

Xem tiếp


Trong xây dựng nông thôn mới, điều quan trọng nhất chính là tập hợp được sức mạnh của người dân, một khi lòng dân đã thuận thì việc gì cũng sẽ thành công.

Xem tiếp


Sau 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, nhận thứccủa cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Bắc Kạn về nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được nâng lên. Từ đó, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, lao động sản xuất củacác cá nhân, tập thể ngày càng hiệu quả hơn.

Xem tiếp

1234567