Skip Ribbon Commands
Skip to main content

MTTQ các cấp phát huy vai trò tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền

Năm 2017 là năm thứ ba thực hiện thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XI. Bám sát Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ tỉnh, MTTQ các cấp trong tỉnh đã cụ thể hóa các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh thành những chỉ tiêu, các hoạt động trọng tâm, từng bước góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, đồng thời nêu cao vai trò tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, tạo nên sự thống nhất về chính trị và đồng thuận trong nhân dân, thắt chặt mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa nhân dân với Đảng, chính quyền các cấp.Kết quả đạt được trong năm đã tiếp tục khẳng định vai trò của MTTQ các cấp trong việc tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Thực hiện nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh ký kết Chương trình phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh về triển khai thực hiện cuộc vận động, phân công trách nhiệm cho từng tổ chức thành viên, các đơn vị đã đăng ký chỉ đạo và triển khai 905 phần việc, mô hình, góp phần triển khai thực hiện cuộc vận động; tiếp tục phối hợp với Ban Tuyên giáo tỉnh ủy đôn đốc và tổng hợp kết quả giúp đỡ 59 xã khó khăn trong xây dựng nông thôn mới của 70 cơ quan, đơn vị, nhiều đơn vị triển khai những việc làm thiết thực, hiệu quả, như: Trợ giúp pháp lý, thủ tục thanh quyết toán các công trình đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, xây dựng kế hoạch, lập dự án chuyển đổi sản xuất nhằm nâng cao thu nhập cho nông dân; tư vấn nâng cấp cơ sở vật chất trường học, xây dựng thôn điểm thực hiện tiêu chí môi trường, giúp đỡ xây dựng cầu dân sinh, lò đốt rác, nhà tiêu hợp vệ sinh,vv.., từng bước giúp nâng số tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới của các xã được giúp đỡ. Bên cạnh đó, công tác chăm lo, giúp đỡ người nghèo luôn được MTTQ các cấp quan tâm thực hiện, vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đóng góp được trên 3 tỷ đồng cho Quỹ “Vì người nghèo”, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên hỗ trợ xây dựng được 67 ngôi nhà đại đoàn kết, nhà ở cho hộ nghèo với tổng  trị giá trên 1,9 tỷ đồng. Nhân dịp Tết Nguyên đán,Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp với Văn phòng Đoàn đại Quốc hội, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh tặng trên 27 nghìn suất quà, tổng trị giá trên 7,2 tỷ đồng  cho các hộ nghèo, gia đình chính sách và người có công, nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật, người già neo đơn, trẻ mồ côi, cán bộ, công nhân viên chức có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn tỉnh. Kịp thời giúp đỡ các gia đình trên địa bàn tỉnh bị thiệt hại về người và tài sản do thiên tai, bão lũ, hỏa hoạn, Ủy ban MTTQ các cấp Quỹ cứu trợ các cấp  hỗ trợ cho 137 gia đình với tổng số tiền trên 335 triệu đồng từ quỹ Cứu trợ; tiếp nhận đóng góp Quỹ cứu trợ được trên 3,3 tỷ đồng, đồng thời, động viên, chia sẻ và hỗ trợ 600 triệu đồng cho các tỉnh: Bình Định, Yên Bái, Sơn La, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Nghệ An, Khánh Hòa, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Thành phố Đà Nẵng khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, Ủy ban MTTQ tỉnh ký kết Chương trình phối hợp với UBND tỉnh về thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phối hợp với Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo triển khai tuyên truyền, nói chuyện về công tác giảm nghèo tại một số xã thuộc 03 huyện: Ngân Sơn, Pác Nặm, Chợ Đồn; phối hợp Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng 12 chuyên mục “Đại đoàn kết dân tộc”; xây dựng phóng sự  tuyên truyền về những gương cán bộ Mặt trận tiêu biểu; đăng hơn 50 tin, bài trên Báo Bắc Kạn; phát hành 04 số và cấp phát 8.400 cuốn bản tin Công tác Mặt trận và các đoàn thể đến các khu dân cư trên toàn tỉnh; đăng gần 100 tin, bài và ảnh phản ánh các hoạt động của MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên trên trang thông tin điện tử của MTTQVN tỉnh. Bên cạnh đó, công tác thăm nắm tình hình nhân dân và dân tộc, tôn giáo luôn được chú trọng. Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh đã tổ chức được 60 buổi thăm nắm tình hình, tử tưởng các các tầng lớp nhân dân tại cơ sở, tổng hợp được gần 200 ý kiến của các hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân gửi đến các cấp, ngành chức năng xem xét, giải quyết; phối hợp với các ngành liên quan tổ chức 16 đoàn thăm hỏi, động viên đồng bào các dân tộc thiểu số, người uy tín tiêu biểu nhân dịp các ngày lễ trọng; tổ chức 05 đoàn thăm hỏi, chúc mừng Đại Lễ Phật Đản, Phật lịch 2561 và mùa An cư kiết Hạ, Lễ Noel; tuyên truyền, thăm nắm tại 02 thôn có tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình hoạt động; phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tổ chức gặp mặt người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc, tôn giáo.

Đối với công tác MTTQ phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục  phối hợp với Ủy ban MTTQ các cấp tổ chức cho Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp kịp thời tổng hợp các ý kiến cử tri gửi các cấp, các ngành liên quan xem xét, giải quyết. Bên cạnh đó, nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tiếp công dân của Ủy ban MTTQ tỉnh, giám sát về trách nhiệm giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các cơ quan có thẩm quyền, đại diện Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham dự đầy đủ các cuộc tiếp công dân định kỳ, đối thoại với công dân của Đoàn Đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND và UBND tỉnh. Thực hiện công tác giám sát, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì tổ chức giám sát về 03 nội dung: việc tổ chức thực hiện Đề án xây dựng Hợp tác xã kiểu mới giai đoạn 2016-2020; giám sát tình hình thực hiện xây dựng nông thôn mới gắn với tiêu chí môi trường trên địa bàn tỉnh; giám sát việc thực hiện đề án hỗ trợ phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tạo ra sản phẩm có thương hiệu, sức cạnh trạnh trên thị trường, tập trung trồng rừng gắn với công nghiệp chế biến gỗ để nâng cao giá trị kinh tế rừng tỉnh giai đoạn 2016-2020 tại 30 điểm xã, thị trấn, huyện và một số sở, ban ngành tỉnh. Ủy ban MTTQ cấp huyện chủ trì giám sát được 08 cuộc tại 35 điểm về tình hình hoạt động của BTTND và BGSĐTCĐ, việc sử dụng Quỹ vì người nghèo, việc thực hiện Nghị quyết 39; việc giải quyết và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri; về thực hiện BHYT cho hộ nghèo; về Pháp lệnh 34,..vv. Đồng thời, tiếp tục phát huy vai trò giám sát tại cơ sở, địa bàn dân cư đối với quá trình thực hiện chính sách pháp luật của các cơ quan Nhà nước, về các công trình đang đầu tư xây dựng, các công trình của nhà nước trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, việc sử dụng ngân sách và mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công ở địa phương, .vv.. thông qua 122 Ban Thanh tra nhân dân và 122 Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. Thực hiện công tác phản biện xã hội, trong năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức 04 hội nghị lấy ý kiến trực tiếp góp ý, phản biện của các ủy viên Ủy ban MTTQ và Hội đồng tư vấn tỉnh vào 07 Dự thảo các nghị quyết của HĐND tỉnh, Đề án, kế hoạch, của UBND tỉnh, đồng thời tham gia góp ý bằng văn bản vào 55 Dự thảo Luật, Nghị quyết, Nghị định, Thông tư, Đề án, hướng dẫn, kế hoạch, chương trình, tờ trình, quyết định....Nhiều ý kiến đóng góp của Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân được các cấp, các ngành tiếp thu và chỉnh sửa, hoàn thiện các dự thảo Luật, Nghị quyết, Đề án, góp phần nâng cao chất lượng các quyết sách của địa phương.

Thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh triển khai Đề án số 03-ĐA/TU ngày 10/5/2017 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế nâng cao hiệu quả hoạt động trong hệ thống chính trị giai đoạn 2016 - 2021, tổ chức sắp xếp tinh gọn bộ máy cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh từ 06 đấu mối xuống còn 03 đầu mối, xây dựng vị trí việc làm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và năng lực của cán bộ, công chức trong đơn vị. Đồng thời, chủ trì phối hợp với các đoàn thể tỉnh tổ chức thăm nắm, kiểm tra tình hình hoạt động của MTTQ và đoàn thể cấp huyện, đánh giá được thực trạng công tác cán bộ và quá trình tổ chức triển khai nhiệm vụ của MTTQ và các đoàn thể, kịp thời đề xuất, kiến nghị với Thường trực Tỉnh ủy và huyện ủy, thành ủy về những giải pháp,biện pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, khắc phục hạn chế, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức và hoạt động của các đơn vị.

Có thể nói, những kết quả đạt được trong năm đã thể hiện sự quyết tâm thực hiện nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ các cấp, tiếp tục phát huy vai trò tập hợp khối đại đoàn kết dân tộc, tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, từng bước đáp ứng vai trò và nhiệm vụ của MTTQ trong tình hình mới, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XI của tỉnh đề ra. MTTQ các cấp tiếp tục thực hiện tốt lời dạy của Bác: “Chính sách mặt trận là chính sách rất quan trọng. Công tác mặt trận là công tác rất quan trọng trong toàn bộ công tác cách mạng”./.

 

 

Tác giả:  Trương Thu Dịu
Nguồn:  MTTQ tỉnh