Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2017)

  Cứ mỗi dịp này hằng năm nhân dân và MTTQ các cấp cùng hơn 1.421 khu dân cư trong tỉnh Bắc Kạn lại tưng bừng, phấn khởikỷ niệm 87 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, toàn đảng toàn dân hãy khắc sâu lời dạy của Bác Hồ: Chính sách Mặt trận là chính sách rất quan trọng, Công tác Mặt trận là công tác rất quan trọng trong toàn bộ công tác cách mạng”. Đoàn kết, yêu nước là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam trong suốt quá trình hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Kế thừa và phát huy truyền thống đó, kết hợp nhuần nhuyễn quan điểm “dân là gốc”, “cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”. Ngày 18-11-1930, Đảng Cộng sản Đông Dương được thành lập, Hội phản đế đồng minh - hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam ra đời, nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Đảng cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và lãnh đạo.

 

 Đồng chí Lý Quang Vịnh, Ủy viên BTV tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam trao kỷ niệm chương

Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc cho các đồng chí có thành tích trong sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc

 

Trải qua 87 năm ra đời và phát triển dưới sự lãnh đạo của Đảng, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, về hộ gia đình, vùng sâu, vùng xa, tập hợp đoàn kết, tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham gia tích cực, có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; các cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Ngày vì người nghèo", “Đền ơn đáp nghĩa”…đã khơi dậy tiềm năng và sức mạnh nội lực của nhân dân khắc phục hậu quả chiến tranh, đẩy mạnh phát triển kinh tế, giải quyết những vấn đề an sinh xã hội, vận động các chi hội, đoàn viên thanh niên và nhân dân ở khu dân cư giúp đỡ được hơn 400 ngày công lao động và hàng trăm triệu đồng để xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở, nhất là bê tông hóa giao thông nông thôn, kênh mương thủy lợi; tuyên truyền và vận động nhân dân tham gia sản xuất. Trong 9 tháng đầu năm 2017, Ủy ban MTTQ các cấp đã hỗ trợ và xây dựng được 37 nhà đại đoàn kết, trị giá 1.070 triệu đồng; Nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu, Ban vận động quản lý quỹ “Vì người nghèo” các cấp tặng 1.172 suất quà cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền 595.600.000 đồng. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tặng 26.076 suất quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật, học sinh nghèo học giỏi vượt khó,… với tổng trị giá 6.710.346.200 đồng; tiếp nhận từ các tổ chức từ thiện và tổ chức trao tặng 220 xuất quà cho học sinh nghèo, 01 bộ máy vi tính, 30 chiếc xe đạp với tổng trị giá 152 triệu đồng; vận động các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tham gia quyên góp ủng hộ đồng bào trong và ngoài tỉnh bị thiệt hại do thiên tai lũ lụt gây ra được 1.305 triệu đồng. Tổ chức cứu trợ kịp thời 89 hộ gia đình bị thiệt hại về người, nhà cháy, nhà sập đổ và hoa màu với tổng số tiền là 214.000.000 đồng, hỗ trợ nhân dân các tỉnh bị thiệt hại do mưa lũ quét và cơn bão số 10 gây ra với tổng số tiền 400 triệu đồng.  Từ những việc làm thiết thực như trên đã thấy rằng MTTQ Việt Nam các cấp là trung tâm, là đầu mối cho sự đoàn kết, sự chia sẻ những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ cho nhiều cá nhân vượt qua hoàn cảnh khó khăn, nhiều hộ gia đình thoát được nghèo, đời sống của nhân dânđược cải thiện, chất lượng cuộc sống được nâng lên rõ rệt; diện mạo đô thị khang trang, nông thôn có nhiều đổi mới, khởi sắc;Năm 2017, có 76.008/77.894 hộ gia đình đăng ký gia đình văn hóa chiếm 97,39%; 1.361/1.421 khu dân cư đăng ký khu dân cư văn hóachiếm 95,8%; phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc được đẩy mạnh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, chính trị được ổn định; quyền làm chủ của nhân dân được phát huy, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh; khối đại đoàn kết toàn dân trong tỉnh trên cơ sở nền tảng liên minh giữa giai cấp công nhân, nông dân và đội ngũ trí thức ngày càng củng cố mở rộng, các dân tộc, các tôn giáo ngày càng đoàn kết gắn bó; tình làng, nghĩa xóm được gìn giữ và phát huy, sự đồng thuận xã hội ngày càng tăng, mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa nhân dân với Đảng, chính quyền ngày càng bền chặt.

Những thành tựu to lớn đạt được trong thời gian qua của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Kạn đến nay là kết quả tổng hợp của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân là kết quả nhận thức và đánh giá đúng đắn vai trò, sức mạnh to lớn của nhân dân, luôn tin vào dân, dựa vào dân, gắn bó chặt chẽ với nhân dân, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân; là sự quan tâm phối hợp tạo điều kiện của chính quyền, sự nỗ lực của Mặt trận, các tổ chức thành viên các cấp; là kết quả của truyền thống đoàn kết yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội của các tầng lớp nhân dân, của đồng bào các dân tộc anh em, đồng bào các tôn giáo trong toàn tỉnh.

Phát huy truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam và xứng đáng với sự tin tưởng của nhân dân tỉnh Bắc Kạn, trong thời gian tới Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Bắc Kạn tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết các tầng lớp nhân dân cùng toàn Đảng bộ, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể tạo sức nguồn sức tổng hợp, phát huy nội lực, tận dụng thời cơ, vượt qua mọi thử thách thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, đoàn kết các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tạo sự nhất trí, đồng thuận cao trong xã hội, đồng lòng, đồng sức, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”… gắn với phát động phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, xây dựng thế trận an ninh quốc phòng toàn dân vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị, nâng cao vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận và các đoàn thể, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; mở rộng, phát quyền làm chủ của nhân dân, tích cực tham gia xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng chính quyền hiệu lực, hiệu quả, thật sự là của dân, do dân, vì dân. Đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân theo tinh thần“chủ động, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả”, nhằm phát huy lòng yêu quê hương đất nước nước gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, văn hóa, xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp có năng lực, trách nhiệm và nhiệt tình, tận tâm phục vụ nhân dân, góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, lên tầm cao mới, chiều sâu mới./.

Tác giả:  Hồng Việt
Nguồn:  MTTQ tỉnh