Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hưởng ứng Tháng cao điểm vì người nghèo năm 2017

Khi nguồn ngân sách còn hạn chế, sự chung tay, góp sức của toàn xã hội là vô cùng quý báu để chăm lo cho người nghèo có cuộc sống ngày càng tốt hơn. Vì vậy, thông điệp “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” chính là thông điệp Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp muốn gửi đến đồng bào và nhân dân cả nước.

Có thể nói, giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, được đặt trong chương trình tổng thể phát triển KT-XH của tỉnh và mỗi địa phương. Từ quan điểm chỉ đạo này, toàn tỉnh Bắc Kn đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để giảm nhanh số hộ nghèo, đặc biệt là tập trung đầu tư từ vốn ngân sách và xã hội hóa cho các địa bàn xã, thôn đặc biệt khó khăn của tỉnh. Công tác vận động, xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp luôn là nhiệm vụ quan trọng nhằm giúp nhân dân thoát nghèo và giảm nghèo bền vững. Tuy là một trong những tỉnh khó khăn nhất của cả nước, nhưng tinh thần “lá lành đùm lá rách”, “lá rách ít đùm lá rách nhiều” luôn được nhân dân các dân tộc trong toàn tỉnh phát huy và lan tỏa sâu rộng. Hiệu quả của công tác vận động, xây dựng quỹ vì người nghèo ngoài việc hỗ trợ thoát nghèo và giảm nghèo cho nhân dân thì việc khơi dậy và phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong các tầng lớp nhân dân và khơi dậy được sự tự lực phấn đấu của hộ nghèo chính là hiệu quả lớn nhất tạo ra sức lan tỏa sâu rộng của việc vận động ủng hộ quỹ Vì người nghèo.

 
 Lãnh đạo các cơ quan đơn vị trong tỉnh thăm hỏi và tặng quà cho người nghèo   

Năm 2016, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong triển khai thực hiện đồng bộ các chính sách, nhờ đó tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm từ 29,4% năm 2015 xuống còn 26,61% năm 2016. Với tổng nguồn vốn Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2016 được giao 146,572 tỷ đồng (trong đó Chương trình 30a là 62,070 tỷ đồng, Chương trình 135 là 83,202 tỷ đồng), tỉnh đã thực hiện các chính sách hỗ trợ sản xuất, dạy nghề tạo việc làm, tăng thu nhập cho người nghèo, cận nghèo; dạy nghề, tạo việc làm và xuất khẩu lao động; thực hiện chính sách cung cấp dịch vụ khuyến nông - lâm - ngư miễn phí cho người nghèo làm nông nghiệp... Trong năm 2016, thực hiện chính sách tín dụng, toàn tỉnh đã tạo điều kiện cho 21.040 lượt hộ nghèo và hộ cận nghèo vay vốn với tổng doanh số vay 628 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho hơn 5.300 người, tư vấn việc làm cho 5.177 người; tuyển mới và đào tạo nghề được 6.542 người. Trong năm, Bắc Kạn đã thực hiện hỗ trợ cấp phát thẻ bảo hiểm y tế cho 224.623 người nghèo, dân tộc thiểu số, trẻ em dưới 6 tuổi và các đối tượng chính sách xã hội, với kinh phí 145 tỷ đồng; toàn tỉnh có 11.323 học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo được miễn giảm học phí với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 2 tỷ đồng… Ngoài các chính sách trên, tỉnh cũng đã chi hàng chục tỷ đồng để thực hiện các chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 và Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó tập trung hỗ trợ đất sản xuất, nước sinh hoạt phân tán và mua sắm máy móc nông cụ. Các tổ chức hội, đoàn thể lồng ghép triển khai có hiệu quả các hoạt động thăm, tặng quà cho người nghèo, hộ gia đình chính sách, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số 14.401 suất quà trị giá 5,824 tỷ đồng; Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã tích cực vận động quyên góp và tiếp nhận ủng hộ xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”  được số tiền 4,8 tỷ đồng. Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp đã vận động các nguồn lực để hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết được 216 nhà Đại đoàn kết với tổng trị giá 6.676 triệu đồng, huy động lực lượng hội viên, đoàn viên và nhân dân giúp đỡ hộ nghèo hàng nghìn ngày công lao động và các nguyên vật liệu khác để xây dựng nhà Đại đoàn kết.

Phát huy những kết quả đã đạt được, sang năm 2017, tỉnh Bắc Kạn tiếp tục triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách về giảm nghèo trên địa bàn toàn tỉnh, phấn đấu: Giảm 2 đến 2,5% hộ nghèo, trong đó tại các huyện nghèo, xã nghèo giảm 3,5 đến 4%; giải quyết việc làm cho 5.000 người lao động; 96,5% người dân nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh; 81/115 xã, phường có trạm truyền thanh cơ sở hoạt động tốt…Trong Chương trình giảm nghèo bền vững đến năm 2020, toàn tỉnh phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo bình quân mỗi năm giảm 0,7%; thu nhập bình quân hộ nghèo tăng trên 4 lần so với năm 2010. Tỉnh cũng sẽ thực hiện nâng chuẩn nghèo cao hơn chuẩn nghèo của Trung ương khoảng 30%. Tính đến nay, toàn tỉnh vẫn còn 13.904 hộ nghèo (chiếm 18,55%) và 8.392 hộ cận nghèo (chiếm 11,2%); Từ đầu năm đến nay, Quỹ  “Vì người nghèo cấp tỉnh đã phân bổ 925 triệu đồng hỗ trợ xây mới37 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, với mức hỗ trợ 25 triệu đồng/nhà. Ngày 27/9/2017, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kn ban hành Kế hoạch số 135/KH-MTTQ-BTT về tổ chức vận động quyên góp ủng hộ Quỹ Vì người nghèo nhân tháng cao điểm Vì người nghèo triển khai trên toàn tỉnh.

Với thông điệp “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bỏ lại phía sau”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn kêu gọi sự hưởng ứng ủng hộ, đóng góp Quỹ “Vì người nghèo”, từ nguồn kinh phí vận động được, Quỹ Vì người nghèo các cấp của tỉnh tiếp tục hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở, từng bước giúp người nghèo ổn định cuộc sống và thoát nghèo bền vững.

Tác giả:  Trương Thu Dịu
Nguồn:  MTTQ tỉnh