Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách Ban Thường trực Ủy ban MTTQ VN các huyện, thành phố tỉnh Bắc Kạn

I. Ủy ban MTTQ VN huyện Chợ Đồn

- Đ/c: Tổ 3 Đồng Sơn, Thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn

- Điện thoại: 0281 3841 637

- Ban Thường trực:

      1. Ông Ma Văn Trị - Chủ tịch.

      2. Bà Thăng Thị Trung - Phó Chủ tịch

      3. Ông Triệu Đức Giang - Ủy viên Thường trực

      4. Ông Ma Thế Minh - Ủy viên Thường trực

II. Ủy ban MTTQ VN huyện Chợ Mới

- Đ/c: Tổ 1,thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới

- Điện thoại: 0281 3864 077

- Ban Thường trực:

      1. Bà Hoàng Thị Bích Nga - Chủ tịch.

      2. Ông Vũ Việt Hà - Phó Chủ tịch

      3. Bà Chu Thị Hồng - Ủy viên Thường trực

III. Ủy ban MTTQ VN huyện Na Rì

- Đ/c: Phố B, Thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì

- Điện thoại: 0281 3884 109

- Ban Thường trực:

      1. Ông Nông Văn Dũng  - Chủ tịch.

      2. Ông Hoàng Đức Giảng - Phó Chủ tịch

      3. Ông Hoàng Văn Hoạt - Uỷ viên Thường trực

IV. Ủy ban MTTQ VN huyện Ngân Sơn

- Đ/c: Tiểu khu I, xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn

- Điện thoại: 0281 3874 123

- Ban Thường trực:

      1. Bà Nông Thị Hè - Chủ tịch.

      2. Ông Lương Khánh Toàn - Phó chủ tịch

      3. Ông Trương Hoàng Doanh - Ủy viên Thường trực

V. Ủy ban MTTQ VN huyện Ba Bể

- Đ/c: Thôn Tin Đồn, xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

- Điện thoại: 0281 3876 209

- Ban Thường trực:

      1. Bà Đỗ Thị Láng - Chủ tịch.

      2. Ông Lường Văn Chiến: Phó Chủ tịch

VI. Ủy ban MTTQ VN huyện Bạch Thông

- Đ/c:Phố Ngã Ba, Thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông

- Điện thoại: 0281 3850 071

- Ban Thường trực:

      1. Bà Trần Thị Nhung - Chủ tịch

      2. Ông Hà Đức Thủy - Phó Chủ tịch

      3. Ông Vũ Xuân Hải - Ủy viên Thường trực

VII. Ủy ban MTTQ VN huyện Pác Nặm

- Đ/c: Thôn Nà Coóc, xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm

- Điện thoại: 0281 3893 138

- Ban Thường trực:

      1. Ông Triệu Trung Hiếu - Chủ tịch.

      2. Ông Dương Văn Thùy - Phó Chủ tịch

      3. Ông Quan Tiến Nhiệm - Ủy viên Thường trực

VIII. Ủy ban MTTQ VN Thành phố Bắc Kạn

- Đ/c: Tổ 5, Phường Phùng Chí Kiên, Thành phố Bắc Kạn

- Điện thoại: 0281 3870 285

- Ban Thường trực:

      1. Ông Đặng Văn Lê - Chủ tịch.

      2. Bà Nguyễn Thị Tâm - Phó Chủ tịch

Tác giả: 
Nguồn: