Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách Ban Thường trực Ủy ban MTTQ VN các huyện, thành phố tỉnh Bắc Kạn

I. Ủy ban MTTQ VN huyện Chợ Đồn

- Đ/c: Tổ 3 Đồng Sơn, Thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn

- Điện thoại: 0209. 3882233

- Ban Thường trực:

      1. Ông Ma Văn Trị - Chủ tịch.

      2.  Bà Nông Thị Ngọc Hân - Ủy viên Thường trực

II. Ủy ban MTTQ VN huyện Chợ Mới

- Đ/c: Tổ 1,thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới

- Điện thoại: 0209 3865023

Ban Thường trực

      1. Bà Hoàng Thị Bích Nga - Chủ tịch.

      2. Ông Vũ Việt Hà - Phó Chủ tịch

      3. Bà Chu Thị Hồng - Ủy viên Thường trực

III. Ủy ban MTTQ VN huyện Na Rì

- Đ/c: Phố B, Thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì

- Điện thoại: 0209 3884 287

      1. Ông Nông Văn Dũng  - Chủ tịch.

      2. Ông Hoàng Đức Giảng - Phó Chủ tịch

      3. Ông Hoàng Văn Hoạt - Uỷ viên Thường trực

IV. Ủy ban MTTQ VN huyện Ngân Sơn

- Đ/c: Tiểu khu I, xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn

- Điện thoại: 0209 3874 169

- Ban Thường trực:

      1. Bà Nông Thị Hè - Chủ tịch.

      2. Ông Lương Khánh Toàn - Phó chủ tịch

V. Ủy ban MTTQ VN huyện Ba Bể

- Đ/c: Thôn Tin Đồn, xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

- Điện thoại: 0209 3876 353

- Ban Thường trực:

      1. Bà Đỗ Thị Láng - Chủ tịch.

      2. Ông Lường Văn Chiến: Phó Chủ tịch

VI. Ủy ban MTTQ VN huyện Bạch Thông

- Đ/c:Phố Ngã Ba, Thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông

- Điện thoại: 0209 3850 071

- Ban Thường trực:

      1. Bà Trần Thị Nhung - Chủ tịch

      2. Ông Vũ Xuân Hải - Ủy viên Thường trực

VII. Ủy ban MTTQ VN huyện Pác Nặm

- Đ/c: Thôn Nà Coóc, xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm

- Điện thoại: 0209 3893 314

- Ban Thường trực:

      1. Ông Triệu Trung Hiếu - Chủ tịch.

      2. Ông Dương Văn Thùy - Phó Chủ tịch

      3. Ông Quan Tiến Nhiệm - Ủy viên Thường trực

VIII. Ủy ban MTTQ VN Thành phố Bắc Kạn

- Đ/c: Tổ 5, Phường Phùng Chí Kiên, Thành phố Bắc Kạn

- Điện thoại: 0209 3870 285

- Ban Thường trực:

      1. Ông Đặng Văn Lê - Chủ tịch.

      2. Bà Nguyễn Thị Tâm - Phó Chủ tịch

Tác giả: 
Nguồn: