Skip Ribbon Commands
Skip to main content
VIDEO,TƯ LIỆU

513726

Giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại...

Sáng ngày 19/5/2020, Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ huyện Ba Bể đã có buổi giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Quyết định số 15, ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí Lương Văn...

Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII

Ngày 24/02/2020, Tỉnh ủy Bắc Kạn ban hành Công văn số 3015-CV/TU về việc đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn đăng toàn văn dự thảo và gợi ý thảo luận.

Bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về công tác...

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có bài viết quan trọng "Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng.

Hội thảo lấy ý kiến phản biện xã hội vào các Dự thảo văn bản

Sáng ngày 18/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý và phản biện xã hội đối với 03 dự thảo: dự thảo Đề án thay thế Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; dự thảo Quyết định về việc giao số lượng cán bộ, công...

Bàn giao nhà đại đoàn kết tại huyện Bạch Thông

Chiều ngày 08/5/2020, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn, Ủy ban MTTQ huyện Bạch Thông tổ chức nghiệm thu, bàn giao 02 ngôi nhà đại đoàn kết cho hộ Triệu Văn Huyên (thôn Nà Xe, xã Tân Tú) và hộ Hà Văn Chì (thôn Lủng Coóc, xã...

Tin hoạt động

Giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại...

Sáng ngày 19/5/2020, Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ huyện Ba Bể đã có buổi giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Quyết định số 15, ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí Lương Văn...

Các cuộc vận động

Công bố xã Phương Linh đạt chuẩn nông thôn mới

Sáng 19/2, huyện Bạch Thông tổ chức Lễ công bố xã Phương Linh đạt chuẩn nông thôn mới. Tới dự có lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Nông nghiệp và PTNT; Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và đông đảo nhân dân địa phương.