Skip Ribbon Commands
Skip to main content
VIDEO,TƯ LIỆU

94602

Sức mạnh lan tỏa của Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới,...

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” từ khi được triển khai và trải qua 3 năm hoạt động đã tạo sự lan tỏa trong việc củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển...

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn đổi mới phương thức hoạt động, phát huy...

Ngày 6 tháng 11 năm 1996, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa IX, kỳ họp thứ 10 đã phê chuẩn việc tách tỉnh Bắc Thái thành 2 tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn. Ngày 1 tháng 1 năm 1997, tỉnh Bắc Kạn chính thức được tái thành lập, nhân...

KH Tổ chức Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2018 (từ ngày 10...

Ngày 08 tháng 11 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 482/KH-UBND về việcTổ chức Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2018 (từ ngày 10 tháng 11 – 10 tháng 12 năm 2018)

Hướng tới Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2018

Ngày 17/10 là Ngày Thế giới phòng chống đói nghèo, là Ngày vì người nghèo Việt Nam và theo thông lệ nhiều năm qua, từ ngày 17/10 tới 18/11 là Tháng cao điểm “Vì người nghèo” của Việt Nam. Qua 18 năm Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp chủ trì vận động ủng...

Lãnh đạo tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Cao Kỳ

Sáng 10/11, đoàn lãnh đạo tỉnh do đồng chí Lý Quang Vịnh- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Công Tum, xã Cao Kỳ (Chợ Mới), nhân Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc...

Tin hoạt động

Sức mạnh lan tỏa của Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới,...

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” từ khi được triển khai và trải qua 3 năm hoạt động đã tạo sự lan tỏa trong việc củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển...

Các cuộc vận động

Thành phố Bắc Kạn chung tay xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, thành phố Bắc Kạn đã tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư, phân công đội ngũ cán bộ bám địa bàn chỉ đạo sâu sát, kiểm tra, vận động nhân dân hưởng ứng tham gia thực hiện các tiêu chí nông thôn...