Skip Ribbon Commands
Skip to main content
VIDEO,TƯ LIỆU

46122

Khối thi đua Mặt trận và các đoàn thể tỉnh sơ kết 06 tháng đầu năm 2018

Sáng ngày 13/7/2018, Khối thi đua Mặt trận và các Đoàn thể tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 nhằm đánh giá tình hình hoạt động thi đua của các đơn vị của Khối thi đua trong 6 tháng đầu năm 2018 và thống nhất phương hướng thực hiện...

Sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01/KL-ĐCT và sơ kết 01 năm thực hiện Chương...

Chiều 10/7, Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh tổ chức hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01/KL-ĐCT của Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về “đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác dân tộc” và sơ kết...

Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn lần thứ 10 khóa V, nhiệm kỳ 2014 -...

Sáng 10/7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn lần thứ 10 khóa V, nhiệm kỳ 2014 - 2019

Đề cương tuyên truyền phòng chống thiên tai

Những năm gần đây, thiên tai trên thế giới và khu vực diễn ra ngày càng phức tạp, khó lường, là một trong những mối lo lớn nhất của nhân loại. Ở nước ta, thiên tai diễn ra nghiêm trọng có các yếu tố hết sức cực đoan, bất thường, khó dự báo với những...

Tài liệu Tuyên truền về Luật an ninh mạng

Ngày 12/6/2018, kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật An ninh mạng với tỷ lệ 86,86%. Trang Thông tin điện tử MTTQ Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn bộ nội dung “Tài liệu tuyên truyền về Luật An ninh mạng”.

Tin hoạt động

Khối thi đua Mặt trận và các đoàn thể tỉnh sơ kết 06 tháng đầu năm 2018

Sáng ngày 13/7/2018, Khối thi đua Mặt trận và các Đoàn thể tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 nhằm đánh giá tình hình hoạt động thi đua của các đơn vị của Khối thi đua trong 6 tháng đầu năm 2018 và thống nhất phương hướng thực hiện...